ΦΛΩΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 

ΦΛΩΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 20Β2 - ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61

 

ΤΗΛ: 2106234220-1 FAX: 210 6231665

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63432/01ΑΤ/Β/07/272

ΑΦΜ:998808870 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ Εταιρείας : 7638701000

 

Κάντε κλικ για προβολή της Ανακοίνωσης Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου (Φεβρουάριος 2019)

Κάντε κλικ για προβολή του Ισολογισμού 2014

Κάντε κλικ για προβολή του Ισολογισμού 2013

Κάντε κλικ για προβολή του Ισολογισμού 2012